Praksisopplegg i Cyber Security hos Universitetet i Tartu – Estland

Det ser ut til å finnes to kursopplegg, ett fra våren 21 og ett fra våren 22.

Lærestoffet er publisert på Estisk, men det ser ut til å fungere bra med å bruke Google translate.