1. Being a Hacker

Denne delen av kurset handler i litt generelle vendinger om hva det vil si å være en “hacker”.

En grunn til at det kan være en god ting å lære litt om hacking det er at vi blir bedre i stand til å forstå og å beskytte oss mot de truslene som finnes ute på Internett.

En annen grunn er at “hacking” kan være en veldig bra og effektiv måte å lære seg nye ting på.

En tredje grunn er at “hacking” kan lede til en meget bra teknologiforståelse.

En fjerde grunn er jo at “hacking” kan være ganske gøy.

image_print