Rapport om maritim digital sikkerhet

Her er en interessant rapport om martim digital sikkerhet i regi av Sintes/Sjøfartsdirektoratet.