Packet sniffing:

For IPv4:

For SYN flag set:
windump -i 1 "tcp[13] & 2 == 2"
tcpdump -i eth0 "tcp[13] & 2 == 2"

For ACK flag set:
windump -i 1 "tcp[13] & 2 != 0"
tcpdump -i eth0 "tcp[13] & 2 != 0"

For FIN flag set:
windump -i 1 "tcp[13] & 1 == 1"
tcpdump -i eth0 "tcp[13] & 1 == 1"

For IPv6:

For SYN Flag set:
windump -i 1 "ip6[6]=6 and ip6[40] & 2 == 2"
tcpdump -i eth0 "ip6[6]=6 and ip6[40] & 2 == 2"

For ACK Flag set: 
windump -i 1 "ip6[6]=6 and ip6[40] & 2 != 0"
tcpdump -i eth0 "ip6[6]=6 and ip6[40] & 2 != 0"

For FIN flag set:
windump -i 1 "ip6[6]=6 and ip6[40] & 1 == 1"
tcpdump -i eth0 "ip6[6]=6 and ip6[40] & 1 == 1"

Hvis man skal få dette til å kjøre sammen med Wireshark under windows, så må man først intallere Windump med tilhørende revisjon av pcap.

Nyttige redskaper: