Opplæringsbehov i forhold til teknologifag og sikkerhet

Læreplanmål for teknologifag er ofte skrevet på en slik måte at det gir en del tolkningsrom, og det kan ligge mye praktisk og faktisk innhold i en liten linje. Eksempel fra kommende læreplan for VG3 automatisering:

“installere bussystemer og konfigurere digital- og analog kommunikasjon i automatiserte anlegg, og gjøre rede for komponentenes virkemåte og vurdere tiltak for å etablere et sikkert elektronisk kommunikasjonsnett”

Hvordan kan man så “konkretisere” dette slik at utdanningen “Industriens og arbeidsplassenes behov”.

Her synes jeg at man har mye “god konkretisering” å finne i disse to dokumentene:

Norsk Industri – Veikart:

https://www.norskindustri.no/bransjer/teknobedriftene/cybersikkerhet-og-industri-4.0/veikartet/

Sintef – Grunnprinsipper:

https://www.ptil.no/globalassets/fagstoff/prosjektrapporter/ikt-sikkerhet/id4-grunnprinsipper-for-ikt-sikkerhet_sintef-rapportnr-2021-00055-feb—signert.pdf

Problemstillingene kan vel være relevante også for andre elektrofag og TIF, skulle man tro.

Jeg har også linket opp en video som viser de noen av de sikkerhetsmessige problemstillingene man har å gjøre med i forbindelse med industrielle datanettverk.

https://iot.el3.no/video-om-industrielle-datanettverk-og-sikkerhet/

En interessant og litt relevant artikkel hos Dagens Næringsliv:

https://www.dn.no/innlegg/datasikkerhet/hacking/cyberkriminalitet/innlegg-2021-kommer-til-a-bli-hackernes-ar/2-1-959390