Ny organisasjon rettet mot Ransomware

Dette står å lese på 07 Mai utgaven av Telenor TSOC Blogg:

Den nylig opprettede Ransomware Task Force (RTF) er organisert av “Institute for Security and Technology” i samarbeid med representanter fra teknologi- og sikkerhetsbedrifter, regjeringer, politi og internasjonale organisasjoner. Ransomware-bølgen har etter hvert økt i omfang til å bli en fare for samfunnet, med flere eksempler på ødeleggende angrep mot sykehus, kommuner, politi og offentlig infrastruktur. RTF mener at det må et internasjonalt samarbeid til for å stoppe bølgen. De har akkurat gitt ut sin første rapport med anbefalinger. Disse går blant annet ut på å få politiet til å prioritere denne typen saker, pålegge organisasjoner å informere myndighetene om betalinger av løsepenger og å få kryptobørser til å vite hvem kundene er og overvåke transaksjoner.

https://telenorsoc.blogspot.com/2021/05/oppsummering-av-nyhetsbildet-innen.html

Her har jeg samlet noen linker som kanskje kan bidra til litt utdypende informasjon: