Masteroppgave i Cyber Security for OT

Denne masteroppgaven vinkler problemstillingen rundt Cyber Security i et ganske interessant tverrfaglig perspektiv.

Tittelen er:  Ikke-tekniske cybersikkerhetsbarrierer for OT-systemer i petroleumsindustrien. (Men den har nok også relevans utenfor petroleumsindustrien.)

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/3024585

Her er også en annen masteroppgave innenfor beslektet tema:

“Cybersecurity Incident Management Process in Industrial ICT Systems”

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2781139

Her har vi en masteroppgave som er rettet mot innkjøp i forhold til overføringssystemene for elektrisk kraft. Inneholder kanskje litt generell informasjon som kan være interessant.

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/bitstream/handle/11250/3019796/no.uia:inspera:110849353:20325511.pdf