Lagring av persondata via Coockies

Kan man lagre eller logge persondata ved hjelp av cockies?

Enkelte steder på web så ardumenteres det med at dette ikke er mulig på grunn av at cockies bare inneholder få data. Mitt telefonnummer inneholder ikke noe mer enn 10 siffer, inklusive nasjonalt prefiks. Disse 10 sifrene er tilstrekkelig til å identifisere meg unikt som enkeltperson i verden.

Når man logger seg på nettsider som har brukerkonto så er bruk av cockies en nødvendig teknisk funksjonalitet for å kunne logge deg inn på brukerkonto. I forbindelse med opprettelse av kontoer på ulike gratis webtjenester, så stilles det samtidig krav om at man i tilknytning til “brukerkonto” eller “personlig identifikator” også lagrer slike opplysninger som navn, telefonnummer, e-mail, bostedsadresse, kjønn, alder, osv.

Denne beskrivelsen er fra nettleseren Firefox sin dokumentasjon:

Cookies can store a wide range of information, including personally identifiable information (such as your name, home address, email address, or telephone number). However, this information can only be stored if you provide it – websites cannot gain access to information you didn’t provide to them, and they can’t access other files on your computer.

Beskrivelsen av at man kan forhindre dem å ha adgang til PC er vel en “sannhet med modifiasjoner”. For at man skal kunne bruke tjester som krever pålogging, så må man bruke cockies for å å tjensten til å fungere. (Ingen cockie, ingen pålogging.)