Kunstig Intelligens hos Helse Nord

Styret hos Helse Nord Har vedtatt strategidokument med følgende visjon:

Helse Nord skal legge aktivt til rette for utvikling og god klinisk bruk av kvalitetssikrede og validerte løsninger for kunstig intelligens, med sikte på å forbedre kvaliteten og effektivisere ressursbruken i helsetjenestene.

Hvordan definerer de “kunstig Intelligens” eller “AI”, og hvordan har de tenkt at den skal brukes, rent praktisk?