Cybersecurity og kritisk infrastruktur

Artikkel i Aftenposten om digital krig mellom supermaktene.

CISA beskrivelse av “Kritisk Infrastruktur”: