Behovet for ny digital kompetanse i skolen

Under utarbeidelse – Kladd. Kladd.

Dette innlegget i bloggen skulle egentlig handler om behovet i skolen for utdanning innenfor “Cyber security” eller “datasikkerhet”, men ved nærmere ettertanke så ser jeg jo at denne problemstillingen må ses i et litt større perspektiv og en litt større sammenheng.

Det må også handle om en ny type digital kompetanse i forhold til det som vi kaller for “det grønne skiftet” og også “industri 4.0“. De sikkerhetsrelaterte problemstillingene vil jo i praksis være en “integrert del” av den helhetlige problemstillingen rundt behovet for en ny type eller generasjon av digital kompetanse.

Det grønne skiftet, overgang til Industri 4.0 og behov for ny digital kompetanse, her under også kompetanse i forhold til Cyber Security.

Hvordan underviser man eller bør man undervise “Cyber Security” i skolen generelt og litt mer spesielt innenfor elektro og teknologifagene?

Hvilke typer arbeidsoppgaver skal en fagarbeider kunne utføre etter det grønne skiftet og etter overgangen til Industri 4.0 ? Hvilke type rissiko skal fagarbeideren måtte forholde seg til og håndtere gjennom sitt daglige arbeide?

<Finn fram til eksempler automatiserte systemer, intelligente bygg, smarthus, IoT.>

Tre aktuelle kompetanse nivåer for fagarbeidere:

  1. IT – Sluttbrukerkompetanse.
  2. IT – Kompetanse for prosjektering, installasjon, drift, administrasjon, verifikasjon og feilretting i forhold til IT systemer.
  3. OT – Operasjonell teknologi – Kompetase for prosjektering, installasjon, drift, administrasjon, verifikasjon og feilretting i forhold til OT systemer.

I forlaget til oppdeling i kompetansenivåer over så har jeg ikke nevnt dette med “Cyber security” spesielt. Dette har sammenheng med at jeg mener at dette med “Cyber security” eller “datasikkerhet” må ses i sammenheng og som en del av fagarbeiderens samlede og helhetlige digitale kompetanse.

Man vil vel også kunne argumentre for hva som er naturlige arbeidsoppgaver for en fagarbeider og hva som kanskje heller vil være arbeidsppgavene til for eksempel en ingeniør.

For et fag som IKT drift, så har det jo gjennom flere år vært en ganske vanlig arbeidsoppgave til fagprøve å sette opp og konfigurere et Windows Active Directory for å ivareta sikkerheten på et lokalnett.

Noen foreløpige referanser:

Husk å søke om tilgang for ressurser for kurs hos UiO