Meget bra kursserie om nettverk og sikkerhet.

CompTIA holder på med å utvikle en ny eksamen som heter N10-008 CompTIA Network +

LinkedIn Learning holder tilsvarende på med å utvikle en kursserie som ser ut til å holde et meget bra nivå (N10-008):

Den gamle (snart utgåtte) kursserien for Network+ eksamen:

CompTIA/LinkedIn Learning har også en eksamen/kursserie som er spesifikt rettet mot sikkerhet:

Her er også en kursserie som går litt videre:

En liten kursserie rettet mot “Cloud Computing”:

Her er også “learning Path” for det nest første og innledende kurset A+

Og så den aller første og innledende “Learning path”:

Dette har kanskje lite eller ingen ting å gjøre med CompTIA kursene, men for den som vil ha en hurtig og enkel oversikt over “Cyber Security”:

Her er også en bok for de som ønsker å se litt dypere inn på det som har å gjøre med sikkerheten i industrielle datanettverk.

 

 

Juridiske krav til behandling av personopplysninger

Det finnes i dag et ganske omfattende regelverk rundt behandling av personopplysninger og krav gitt ut i fra lover og forskrifter rundt dette.

Spesielt om databehandleravtalen.

Datatilsynet har også gitt ut en veileder, som beskriver, rent praktisk hvordan vi går fram for å bygge opp et “system for internkontroll” rundt behandling av persondata.

Det finnes spesielt også et krav/en anbefaling om at systemet for internkontroll skal være tilgjengelig for de ansatte.

Dokumentasjon over systemet for internkontroll skal være tilgjengelig for de ansatte i virksomheten og for Datatilsynet ved eventuell kontroll.

Det finnes også særskite krav til det som går på risikovurdering og risikostyring.

Litt mer om krav til internkontroll:

Det finnes også en forskrift som heter “Internforskriften” som ikke har direkte med internkontroll i forbindelse med lagring og bruk av personopplysninger å gjøre. Prinsippene bak kan kanskje, etter mitt syn, ha noe til felles.