SD Kontroll – Video

SD Anlegg på norsk – Sentral Driftskontroll – Video 1:

SD Anlegg – Video 2:

SD Anlegg – Vidio 3:

SD Anlegg – Video 4

SD Anlegg – Video 5

SD Anlegg – Video 6

SD Anlegg – Video 7

SD Anlegg – Video 8

SD Anlegg – Video 9

Hjemmeautomasjon.no

Det viser seg at det finnes en kobinert nyhetsblogg og diskusjonsforum som inneholder en del informasjon og aktivitet. Dette er hjemmeautomasjon.no

Det kan se ut som at nettstedet er basert på en kommersiell betaltjeneste, “Invisioncommunity” men det kan også være at det dreier seg om en løsning som wordpress som man enten kan abonere på eller laste ned til ens egen server.

Smarte hus og intelligente bygninger

Man skiller vel i praksis mellom to typer teknoligi:

  1. Intelligente eller smarte bygninger.
  2. Smarte hus

Forskjellen mellom de hovedgruppene med teknologi har vel til dels å gjøre med størrelsen av bygget og formålet med automatiseringen eller hvorfor huset eller bygningen er “intellignet”.

Grunnen til at en bygninger, for eksempel et næringsbygg, et kontorbygg, eller en skole er intelligent har mye å gjøer med driftsøkonomi, driftssikkerhet, adgangssystemer og andre sikkerhetssystemer som det typisk vil være behov for større bygg.

Det som går på “smarte hus” går vel i større grad på økt komford, økt bekvemmelighet og forbedret innvendig funksjonalitet i eneboliger og leiligheter.

Her har vi en samleside hos teknisk ukeblad som gir en del oversikt over det som er nevnt som no 1 over, “smarte bygninger”. https://www.tu.no/emne/smarte-bygg

Her har vi en artikkel fra firma Minell som sier litt om hva et smarthus er: https://minel.no/smarthus/hva-er-egentlig-et-smarthus

Her er en Masteroppgave fra UiS og i regi av Fredrik Juul Walløe som belyser det som går på “Intelligente bygg”, ikke ut i fra et teknologisk perspektiv, men kanskje heller ut i fra den innvirkning som intelligente bygg har på mennesker og samfunn:

https://buildingsmart.no/sites/buildingsmart.no/files/2017_uis_master_fredrick_wallo.pdf

Her har vi en annen masteroppgave fra Videnskapelig Høyskole Diakonhjemmet og ved Hanne Krarup Møller Lerdahl som beskriver et litt annet perspektiv ved “smarthus”, det som går på “velferdsteknologi”. Også denne masteroppgaven handler i liten grad om hvordan tingene fungerer rent teknisk, det dreier seg vel kanskje i forholdsvis større grad om hva som skjer når teknoligien ikke fungerer godt nok.

Masteroppgave – Hanne Krarup Møller Lerdahl

Sintef rapport om Bo Hele Livet

Stortingsmelding: Leve hele livet