1. Being a Hacker

Dette kapitlet handler om generelle sider ved det på være en hacker.

Kapitlet inneholder ikke noen teknisk informasjon.

image_print