Oppgave

Oppgave for 2AUA den 02 Juni

Før i tiden så var dataangrep mot tekniske anlegg og tekniske systemer noe som sjelden eller aldri skjedde. I dag skjer det til stadighet, med den følge at det oppstår store skader på industrielle prosessanlegg og andre tekniske anlegg. Det vil derfor være svært viktig for “morgendagens automatikere” og andre å vite hvordan disse angrepene skjer og hvordan de kan forebygges.

I forbindelse med automatiserte systemer koblet opp mot Internett så snakker vi om noe som man kaller for “operasjonell teknologi”, altså den data teknologien som ligger til grunn for de automatiserte systemene.

Cybersikkerhet

“Operasjonell teknologi” og “Informasjonsteknologi” er ikke helt det samme, men de to teknologiene har en hel del til felles når det kommer til det som har å gjøre med “Cyberangrep” eller angrep fra hackere.

Det finnes en kursserie som omhandler det som går på “generell IT sikkerhet” og som heter “Hacker Highschool“. Denne er beregnet spesielt for den videregående skolen, og den er mye basert på praksisøvelser. Innholdet er også lagt opp slik at skolelever og ungdom skal kunne jobbe med stoffet på egen hånd og uten hjelp fra lærer.

Dagens oppgave er å kikke inn på dette kursinnholdet og å komme opp et syn på saken på om det er noe av dette som dere synes er interessant og om vi bør bygge inn noe av dette lærestoffet i undervisningen, i år eller til neste år.

Hvis det er noe av stoffet som fenger og som dere eventuelt ønsker å jobbe videre med eller å lære mer om så kan dere fortelle om det. Dere kan også leite rundt på Internett og eventuelt finne andre lærekilder som dere vil foreslå, hvis dere ønsker det.

Dette ønsker vi å jobbe videre med:

  • Praktiske eksempler på “hackinger” som faktisk har skjedd.
  • Kjøre server, bruke portscanner og packetsniffer.
  • Cracking (av passord?)
image_print