Jeg kommer snart

Det som samles inn av data i dette prosjektet vil i første omgang bli skrevet ned og linket opp i bloggen. På et litt senere tidspunkt så vil det materialet som har blitt innhentet og samlet sammen bli bearbeidet og presentert i en mer strukturert form, mer som et “fagkompendium på net”.

image_print